Kim chciałbyś zostać, gdy dorośniesz ? część 1
 Oceń wpis
   

Powróćmy jeszcze do przedszkolaków z dowcipu Pana Daukszewicza w „Szkle Kontaktowym”, który przypomniałem we wcześniejszym wpisie i zapytajmy tych maluchów, rywalizujących o ważność pracy swoich mam,

Kim chcieliby zostać, gdy dorosną: pośrednikiem czy rolnikiem, wytwórcą czy producentem a może podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy ?

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliw ciekłych wprowadziła właśnie takich pięć podmiotów, których pracę postanowiła regulować ustawowo, według zasad, do których, delikatnie mówiąc, mam pewne zastrzeżenia.
Wszystkie te podmioty zostały zdefiniowane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wyjątkiem jest rolnik działający na podstawie ustawy o podatku rolnym i podatku dochodowym. Dla lepszego zrozumienia załóżmy powszechną znajomość tych dokumentów i wejdźmy tylko w zapisy ustawy biopaliwowej.
Zresztą mało kto miałby problemy z wyjaśnieniem znaczenia tych słów, może jedynie co do podmiotu realizującego NCW mogą powstać małe niejasności.
Bo przecież nawet małe dziecko wie, że rolnik to ten, który sieje i zbiera, a potem próbuje sprzedać płody rolne, stojąc wiele dni w kilometrowych kolejkach przed elewatorem, cukrownią czy zakładem tłuszczowym. A jeśli już sprzeda to i tak w cenie, która nie przyniosła zysku, bo albo było za sucho i zebrał z pola mniej niż się spodziewał, albo było za mokro i tak samo, a kiedy było już z pogodą dobrze to się okazało, że inni rolnicy też mieli dobrą pogodę i powstała nadprodukcja, która zaniżyła cenę.
Ale nie, nie tak łatwo, ustawa o biokomponentach i biopaliwach takiego kogoś nie nazywa rolnikiem tylko POŚREDNIKIEM.
Rolnikiem natomiast nazywa kogoś, kto wytwarza biopaliwa ciekłe na własny użytek, które to biopaliwa spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Przypomnę tylko, że wytwarzane przez rolnika biopaliwa ciekłe to zgodnie z zapisami ustawy biopaliwowej są:
- benzyny silnikowe zawierające powyżej 5 % objętościowo biokomponentów lub powyżej 15 % objętościowo eterów , lub
- olej napędowy zawierający powyżej 5 % objętościowo biokomponentów
- ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter, oraz czysty olej roślinny – stanowiące samoistne paliwo
- biogaz – gaz pozyskiwany z biomasy
- biowodór – wodór pozyskiwany z biomasy
- biopaliwa syntetyczne jako syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych węglowodorów wytwarzane z biomasy i stanowiące samoistne paliwo

Aha. No to teraz już wiemy, czym w Nowej Rzeczywistości zajmuje się rolnik.
Proszę mi wierzyć, nie piszę tego, aby zniechęcać Państwa do przyjazdu na polską wieś. Nie straszę widokami instalacji do krakingu ropy naftowej czy produkcji eteru etylo-tert-butylowego lub chociażby gąszczu rurociągów łączących to wszystko ze zbiornikami surowcowymi i produktowymi w każdej zagrodzie.
Bądźmy spokojni. Ustawodawca przewidział wszystko. Wyraźnie zapisał w art. 14, że rolnik jest obowiązany spełniać jedynie następujące warunki:
- dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych
- posiadać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Jeśli jednak myślicie Państwo, że spędzając uroczo wczasy pod gruszą, będziecie mogli zaopatrzyć się w inne produkty niż świeże jajka i mleko prosto od krowy, np. tankowanie do pełna Waszych samochodów i to zarówno z silnikiem o zapłonie samoczynnym jak i iskrowym, to muszę uprzedzić, że się nie da. Nawet jeśli auta posiadają instalację gazową. Nie będzie też można zatankować wodoru do Państwa silników serii Hydrogen, o nie . Co najwyżej będzie Wam wolno oglądać w ramach wypoczynku agroturystycznego jak gospodarz tankuje takim paliwem np. swój Ursus C 330. I nawet radzę nie namawiać do sprzedaży, każdy rolnik bowiem wie, że art.21 ustawy o biopaliwach zabrania mu sprzedawania lub zbywania w innej formie biopaliw ciekłych.
Muszę się jednak przyznać, że przy zbywaniu w innej formie biopaliw ciekłych zapaliła mi się kontrolnie lampka. Bo istnieje pewna szansa. Można dokonać drobnej „falandyzacji ustawy” przynajmniej w jednym, przyznaję dość ciekawym zwłaszcza na urlopie, zakresie.
Skoro rolnik może produkować biopaliwa ciekłe stanowiące samoistne paliwo, a takim jest bioetanol – alkohol etylowy wytwarzany z biomasy czyli substancji pochodzenia roślinnego, to może w ramach kontroli produkcyjnej... coś się da wspólnie z rolnikiem przetestować. Czy zabraknie? Bez obawy. Rolnik może tego wyprodukować 100 litrów na ha. A średnia gospodarstw to kilkanaście hektarów. Spokojnie wystarczy na cały urlop, a nawet dla kolejnych letników...
Poznaliśmy dopiero dwa podmioty z pięciu, trudno więc dokonać wyboru.

Przybliżenie następnych, w kolejnym wpisie. Zapraszam.

Komentarze (1)
Sprawozdawczość biokomponentów i biopaliw
 Oceń wpis
   

„No chyba żadne biuro nie ma tak rozwiniętej sprawozdawczości, ja właśnie teraz... przygotowuję nowy załącznik do sprawozdania numer 112...be... i robię to szczerze,... zupełnie szczerze. Kacperski..., słowo,... ja tak lubię te nasze sprawozdania,... dlaczego ja miałbym udawać, co?” pyta ze łzami w oczach Jan Piszczyk w „Zezowatym szczęściu”

15 maja upłynął termin składania sprawozdań kwartalnych dotyczących rynku biokomponentów i biopaliw.

Oczywiście ten dzień zasłynął z całkiem innych dokumentów, których składanie było uzależnione od włączenia drukarki, bądź jej niewłączenia. Ale o tym nie będę pisał z oczywistych względów. Najlepszy komentarz całej tej kwestii usłyszałem w Szkle Kontaktowym, gdzie pan Daukszewicz opowiedział dowcip o przedszkolakach chwalących się swoimi mamami pracującymi w IPN-ie. Wygrała ta, która mimo że nie ma wykształcenia historycznego, siedzi w pokoju w którym jest ksero. No i tyle na ten temat.

Nic więc dziwnego, że w świetle takich wydarzeń sprawozdawczość biopaliw przeszła bez echa. Warto jednak poświęcić jej kilka zdań.
Bo oto wytwórcy biokomponentów i producenci paliw i biopaliw zobowiązani zostali, zapisami obowiązującej Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, do przedstawienia danych dotyczących ich działalności w pierwszym kwartale br.
Rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własne potrzeby mają jeszcze na to dużo czasu i to nie dlatego, że żaden z nich dotychczas nie wytworzył biokomponentów, ale dlatego, że zapisy ustawy dają rolnikowi cały rok jako okres rozliczeniowy.
Przyjrzyjmy się bliżej sprawozdawczości biopaliw i biokomponentów.
Wspomniana ustawa poświęca temu tematowi cały szósty rozdział a w nim trzy rozbudowane artykuły zapisane na dwóch stronach.

Ale najpierw kilka zdań wspomnień.
Sprawozdawczość biokomponentów wprowadziła już wcześniejsza ustawa z 2003 r. dotycząca biopaliw, to ta która rodziła się w bólach opisanych we wcześniejszym moim wpisie.
Przy jej pisaniu zdecydowano się zawrzeć zasady sprawozdawczości tylko w jednym artykule.
Mimo tego sprawozdawczość wymagana ustawą z 2003 r. nie miała łatwo.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie bardzo wiedziano, czy wobec zawetowania kilku zapisów ustawy należy zbierać dane o produkcji biokomponentów, czy też nie.
Urząd Regulacji Energetyki stanął na stanowisku,że nie trzeba , natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważało, że na wszelki wypadek tak.

Ale po kolei:
- od 1 stycznia 2004 r. zaczyna obowiązywać Ustawa z dnia 2 października 2003 r.
o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
- wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2004 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP trzech artykułów
- 15 maja 2004 r. mija termin składania sprawozdań do URE i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z zamieszczonymi na stronach internetowych druków sprawozdań, wytwórcy i producenci wysyłają niezbędne dane
- 18 czerwca 2004 r. Urząd Regulacji Energetyki przedstawił na swojej stronie internetowej oficjalne stanowisko, z którego wynika że nie oczekuje danych od producentów i wytwórców

No i za rok 2004 mamy dane tylko w Ministerstwie Rolnictwa. Za to już od 2005 URE powróciło do sprawozdawczości, pytając wytwórców o ich możliwości produkcyjne oraz o ilości sprzedaży tzw. krajowej i eksportowej. Dzięki temu możemy dowiedzieć się z internetowej strony www.ure.gov.pl , ile wytworzono i ile sprzedano bioetanolu i bioestrów w 2005 i 2006 roku. Ministerstwo Rolnictwa, mimo że zainteresowane było dokładniejszymi danymi: komu i ile łącznie z podaniem nie tylko nazwy a nawet regonu firmy nabywającej biokomponenty w tym również kontrahentów zagranicznych, nie umieszczało na swoich stronach zbiorczych informacji.
Zresztą może i dobrze bo na mój nos poprawność przedstawionych danych jest lekko niezgodna z rzeczywistością i to nie dlatego, że ktoś wykazał złą wolę, aby podawać nieprawdziwe dane. Problem jest dużo bardziej prozaiczny. Wynika on z zastosowania prawideł chemiczno-matematycznych.
W handlu bioetanolem stosuje się dane w oparciu o ilości podane w litrach 100 % bioetanolu w 20
°C, natomiast dane zbierane przez URE i MRiRW dotyczyły bioetanolu podawane w tonach w 15 °C. Jeżeli nie zostanie zachowana należyta staranność w przeliczaniu to w podawanych przez wytwórców danych łatwo o pewne odchylenia.
Poza tym, organizując sprawozdawczość, należy wykazać się zdolnościami Jana Piszczyka, a tych chyba zabrakło instytucjom zbierającym biopaliwowe dane.
Z rządowym opracowań opartych na danych Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Rynku Rolnego i Ministerstwa Finansów wynika, że na polski rynek trafiła następująca ilość biokomponentów:

Rok 2005 ----- bioetanol 42,8 tys. ton ------------ bioester 17,1 tys. ton

Rok 2006 ----- bioetanol 84,3 tys. ton ------------ bioester 44,9 tys. ton

Natomiast według Urzędu Regulacji Energetyki ten sam rynek potrafił wchłonąć:

Rok 2005 ----- bioetanol 61,3 tys. ton ----------- bioester 22,1 tys. ton

Rok 2006 ----- bioetanol 93,3 tys. ton ----------- bioester 9,9 tys ton

Nie da się nie zauważyć znaczących różnic, które pewnie wynikają nie tylko z błędów przeliczeniowych. Ale przecież nie o kilka tysięcy ton chodzi, liczy się idea.
Teraz oczywiście będzie inaczej, bo teraz wszystko jest już inaczej. Prawda?

Dlatego pewnie Ustawa z 2003 roku o sprawozdawczości mówiła tylko w jednym artykule teraz natomiast sprawozdawczości poświęciło się cały rozdział a w nim trzy artykuły. No i dobrze, może będą dokładniejsze dane.
Jakiś czas przed wymaganym terminem pojawił się na internetowej stronie URE kwestionariusz,jaki należy wypełnić i przesłać zwrotnie. Kiedyś dane mieściły się na połowie strony, teraz zajmuje to osiem stron. No i dobrze, może będą dokładniejsze dane.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapisami Ustawy zostało zwolnione ze sprawozdawczości, scedowano ją na Agencję Rynku Rolnego. Tutaj niestety nie ma kwestionariusza, ale jak się dowiedziałem – „
proszę wypełnić to które jest z URE tylko zmienić adres na nasz”

OK., nie ma sprawy, przecież to te same dane a adres łatwo zmienić.

Przyjrzyjmy się wobec tego zasadom opisanym w rozdziale 6 – zasady sporządzania sprawozdawczości i tryb przedkładania sprawozdań- aktualnej Ustawy.
Są trzy grupy zobowiązane wspomnianą sprawozdawczością: wytwórcy, producenci i rolnicy.
Rolnicy, jak pisałem wyżej, nie muszą tego jeszcze robić, Ich sprawozdawczość obejmuje cały rok.
Ale już wytwórcy i producenci musza się nieźle nagimnastykować, aby wypełnić wszystkie wymagane rubryczki. Ale najważniejsze, że sprawozdawczość ruszyła.
Wszystko po to, aby zgodnie z zapisami Ustawy, ministerstwo właściwe do spraw gospodarki po otrzymaniu danych od URE i Agencji Rynku Rolnego, mam nadzieję że spójnych, mogło przetworzyć je i przedstawić zbiorczy raport roczny. Z niego natomiast będzie wynikał werdykt o realizacji bądź nie, Narodowego Celu Wskaźnikowego przez Polskę i ewentualnych konsekwencjach ze strony UE.
To nic, że tak głośnym w ostatnich miesiącach problemem biopaliw zajmowało się prawie każde ministerstwo a nawet sam Premier i dwoje Wicepremierów. To nic że z powodu biopaliw koalicja rządowa rozpadała się niemal w każdy poniedziałek.
Przecież opracowano kilka rozwiązań: nowa ustawa podatkowa, program wspierania biopaliw, dopłaty do roślin energetycznych. A to że według ekspertów nie dadzą one pożądanego efektu. No cóż „Wiecie, rozumiecie - zobaczymy.”
Na pewno do tego potrzebna jest rozbudowana sprawozdawczość, choćby dlatego żeby znowu przekonać się, że ... przecież chcieliśmy dobrze.

„Kacperski..., słowo,... ja tak lubię te nasze sprawozdania,... dlaczego ja miałbym udawać, co?”

Komentarze (0)
Kartka z historii bioetanolu w Polsce
 Oceń wpis
   

Jeszcze jedna kartka z historii bioetanolu w Polsce.

Początki stosowania bioetanolu w Polsce sięgają lat dwudziestych minionego wieku. Na terytorium ówczesnej Polski znajdowało się około 1400 gorzelni rolniczych produkujących spirytus. W ogólnej masie wyprodukowanego spirytusu część przeznaczona do celów niekonsumpcyjnych, tzn do wkomponowania do mieszanek paliwowych,stanowiła od ok. 20 % w 1928 roku do ok. 50% w 1938 roku. Ciekawostką niech będzie fakt, iż w kampanii gorzelnianej 1938/39 roku zastosowano w paliwach w Polsce aż 22,6 mln litrów bioetanolu. Jest to połowa tego, co użyto w produkcji benzyn w 2000 roku (!), a przecież ilość silników spalinowych jest wręcz nieporównywalna.

Komentarze (0)
Ankieta
Państwa zdanie na temat biopaliw
Obojętne - paliwo jak paliwo
Popieram - słuszna sprawa
Przeciw - zawracanie Wisły kijem
Nie mam zdania - za mało wiem o tym
O mnie
Sławomir Grining
Witam Państwa,
Najnowsze komentarze
2015-03-08 11:39
http://bluesol.pl:
Ankieta, czyli medialnie o biopaliwach cz. 2
Wielka sprawa, biopaliwa. tu wszystko zależy od tego ile energii wykorzystujemy przy produkcji[...]
2015-01-14 12:31
http://bluesol.pl:
Holendrzy odlecieli … na biopaliwach.
Bardzo ciekawe, choć na razie nic nie słychać o użyciu biopaliw dla samolotów. KLM to nie male[...]
2014-12-21 15:29
http://bluesol.pl:
Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
Kwestia kluczowa jest to, czy zdołamy wyprzedzić w naszych odkryciach pro-ekologicznych[...]
2014-06-26 14:54
http://hotservice.pl:
Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
niesamowite jest to, że dziś też mamy mecz Niemców, tylko tym razem z USA. A czas weryfikuje[...]
2014-01-06 19:25
najlepszeprezenty.com.pl:
Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
pozdrowienia :)
2013-12-23 12:58
rtvagd.net:
„Zezowate Szczęście” ..... biopaliw
:)
2013-12-22 00:34
sw-elzbieta.com:
Ankieta, czyli medialnie o biopaliwach.
pozdrowienia :)
2013-11-26 16:34
annakalina:
„Zezowate Szczęście” ..... biopaliw
Biopaliwa jak dla mnie są zbyt nowoczesna dla takiego państwa jak Polska.
2013-10-30 15:11
http://ekotaniej.pl:
„Nie chce mi się z Tobą gadać”…
to prawda jeden z lepszych blogów w swojej kategorii
2013-10-18 13:22
group:
„Nie chce mi się z Tobą gadać”…
super blog
Archiwum
Rok 2012
Rok 2008
Rok 2007