Jeszcze jeden rozdział z HISTORII BIOETANOLU w Polsce
 Oceń wpis
   
Krajowe Porozumienie Producentów Bioetanolu (pierwotnie występujące pod nazwą Porozumienie Producentów Bioetanolu) – próżno szukać tego hasła w popularnych wyszukiwarkach internetowych. Nie ma najmniejszej informacji.
Pomyślałem, że w pewnym sensie moim obowiązkiem jest próba wypełnienia tej luki. Tym bardziej, że mimo głośnych zapowiedzi, telenowela biopaliwowa rozwija się nadal z szybkością scenariusza „Mody na sukces”, powodując w świadomości normalnego widza całkowitą dezorientację co do wątków i występujących osób. Dlatego bez obawy, że coś nam ucieknie, możemy przełączyć na inny program.
W wielu krajach aktywnie działają KOALICJE NA RZECZ BIOETANOLU, zrzeszające przedstawicieli producentów, instytutów naukowych i organizacji zainteresowanych wprowadzaniem i rozwojem biopaliw i biokomponentów. (W tym również w moich ulubionych Czechach).
Porozumienie Producentów Bioetanolu miało w swoim zamiarze podobne cele.
Dzisiaj z perspektywy kilku lat widzę, że działania PPB były całkowicie nieprofesjonalne, mimo szczytnych idei, nie potrafiono skonsolidować środowiska rolniczego; rolników, gorzelników i producentów bioetanolu. Mimo prób, nie wypracowano wspólnych płaszczyzn łączących przemysł rolniczy z przemysłem naftowym. Inna sprawa, że może takie porozumienie nie mogło odnieść sukcesu na tle specyficznego dla Polaków widzenia rzeczywistości.
Najważniejsze wydarzenia:
- 9 października 1996 roku pierwsze spotkanie w Krakowie zorganizowane przez Instytut Technologii Nafty i powołanie „Porozumienia Producentów Bioetanolu”. W skład porozumienia weszły, poza ITN-em, następujące firmy produkcyjne : „Alco Pegro” Sp. Z .o.o. Witkowo – Prezes M.Burda, „Akwawit” Leszno – Prezes S. Grys, „Polmos” Starogard Gdański –Dyrektor J. Jakubus, Z.CH. „Blachownia” Sp. Z o.o. Kędzierzyn – Koźle – Prezes K. Kaliński, „Polmos” Kutno – Dyrektor Z. Najbar, „Polmos” Wrocław – Dyrektor A. Szopa.
- W ramach Porozumienia uzgodniono m.in., że ITN będzie przygotowywał kwartalne raporty obejmujące informacje o sytuacji na rynku bioetanolu w Polsce i na świecie oraz dane o wynikach kontroli jakościowych bioetanolu, produkowanego przez poszczególnych producentów. ITN od początku wprowadzania bioetanolu na polski rynek aktywnie uczestniczył w badaniach naukowych, które pozwoliły bez uszczerbku dla użytkowników aut wprowadzać komponent alkoholowy.
- 1997 rok przyjęcie nowych członków Porozumienia: Cukrownia Chełmża, Agro-Eco-Gasolin Nowa Wieś k/Bydgoszczy – Prezes J. Michałowski, „RBS” Sp. Z o.o. Katowice – Prezes M. Rasiński.
- W tym też roku (1997) podjęto pierwsze starania o rozszerzeniu ulgi podatkowej na benzyny bezołowiowe w rozmowach z Ministerstwem Finansów, Rolnictwa jak również Naftą Polską.
- Próbowano wewnątrz Porozumienia wypracować wspólną politykę w stosunku do odbiorców bioetanolu, głównie bazy CPN i Petrochemia Płock, w obszarze cen i ilości. Każda taka próba kończyła się wyłamaniem jednego lub kilku firm, które wiedząc o „wspólnej” cenie proponowały niższą, konkurencyjną. Praktycznie do końca istnienia Porozumienia próby takich wewnętrznych regulacji cenowych nie dawały pozytywnego efektu.
- Od początku istnienia nie poczyniono sensownych kroków w stronę uzyskania przez Porozumienie mocy prawnej, taki stan wielokrotnie okazywał się negatywny. Dopiero na przełomie roku 2001 i 2002, kiedy w projektach ustawy określano reprezentantów tzw. Komisji ds. Biopaliw, powrócono do tej kwestii, jednak bez efektu. Porozumienie nadal nie stanowiło oficjalnego ciała przy konsultacjach dotyczących ustawy.
- Wśród pozytywnych działań Porozumienia należy odnotować próby usystematyzowania rynku bioetanolu, w tym również sytuacji gorzelni, cen zboża itp. Jednak liczne spotkania z Ministerstwem Rolnictwa, Naftą Polską skutkowały jedynie wzajemnymi zapewnieniami o trosce i konieczności rozszerzania stosowania bioetanolu. Wysoka ulga w podatku dla przemysłu naftowego (180 zł od tony benzyny z 4,5 % bioetanolu) była wystarczającą zachętą (dodano wtedy największą ilość bioetanolu w historii stosowania w Polsce)
- Rok 1998 - należy odnotować jako praca nad „Ustawą”(!) „O dodawaniu bioetanolu do paliw silnikowych benzynowych”. Warszawska Kancelaria Prawnicza „Evico” opracowała projekt takiej ustawy. Każdy z członków Porozumienia pracował nad upowszechnianiem przedsięwzięcia dodatku bioetanolu do benzyn na szerszą skalę poprzez artykuły w prasie, spotkania z politykami, uczestnictwem w konferencjach (pierwsze ruchy w stronę wyodrębnienia lobby na rzecz bioetanolu). Opracowywano kalkulacje cenowo-kosztowe produkcji bioetanolu. (należy przypomnieć, iż większość firm produkujących bioetanol była własnością Skarbu Państwa wobec tego działania Porozumienia miało zaznaczyć ”właścicielowi” ich słabą kondycję – niska opłacalność produkcji). Nadal jednak bioetanol sprzedawał się bardzo dobrze (powyżej 100 mln litrów rocznie ), mimo iż stosowany był wyłącznie w benzynach ołowiowych etylin 94 i 98. Na rynku paliw coraz większą popularnością cieszyła się benzyna U-95 autorstwa Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie. Benzyna ta zastąpiła ołów związkami potasu posiadającymi podobne własności smarne jak ołów. Mimo że w normie na tę benzynę uwzględniano dodatek bioetanolu, jednak dla Ministerstwa Finansów nie stanowiła ona benzyny, dla której stosować można było ulgę podatkową z tego tytułu. Spowodowało to zmniejszanie ilości zapotrzebowania na bioetanol (niektóre oddziały CPN stosowały wyłącznie benzynę U95, wobec tego zaprzestawały kupowania bioetanolu). Fakt ten został negatywnie przyjęty przez Porozumienie doprowadzając do długotrwałego konfliktu na linii Porozumienie – CLN. (stan ten zmienił się dopiero w roku 2001- 2002, jednak konkurencyjność CLN i ITN stanowiło nadal podstawę braku szerszej współpracy z ośrodkiem warszawskim) Porozumienie przyjmowało kolejnych członków – łącznie było ich 13, dołączyły przedsiębiorstwa: ZBR Konin, Gospodarstwo Rolne Kruchowo, Podlaskie Gorzelnie „Surwin”, „Ortus” Suwałki.
- Rok 1999 to rok gwałtownego spadku stosowania bioetanolu spowodowanego zmniejszeniem ilości benzyny ołowiowej na rynku. Zintensyfikowano działania w kierunku uzyskania ulgi podatkowej dla benzyn bezołowiowych z dodatkiem bioetanolu. Prowadzono liczne rozmowy w ministerstwach, liczne publikacje propagujące bioetanol i sygnalizujące pogarszającą się sytuację gorzelników i producentów bioetanolu. Zmniejszanie się rynku odbiorców powodowało zaniżanie ceny bioetanolu głównie przez firmy państwowe – „Polmosy”. Jednak praca Porozumienia zarówno przy „wprowadzaniu” ustawy opracowanej przez „Evico” jak i w pismach , podczas spotkań z Rządem dała efekt historyczny w skali kraju – rozszerzono w lipcu tego roku ulgę podatkową na benzyny bezołowiowe z dodatkiem bioetanolu, w tym również na wspomnianą U95. Jednocześnie Minister Finansów zmniejsza ulgę w podatku do 120 zł na tonę benzyny bezołowiowej i ołowiowej. Sprzedaż jednak wzrosła dwukrotnie w skali kraju. Łącznie członkowie Porozumienia sprzedali w lipcu 1999 r ok. 11 mln litrów bioetanolu, podczas gdy sprzedaż czerwcowa była na poziomie 4,9 mln litrów. Pod koniec tego roku nastąpiła konsolidacja przemysłu naftowego – CPN i Petrochemia Płock zostały połączone w jedną firmę. Ostatnie dwa miesiące roku sprzedaż drastycznie spada, ponieważ na rynku brakuje spirytusu surowego oraz z powodu tego, że Petrochemia „zakazuje” produkcji benzyny alkoholizowanej ze względów „technologicznych, jakościowych i cenowych”. Porozumienie stara się o zwiększenie ulgi podatkowej przez działania we władzach rządowych, spotyka się również z Zarządem Petrochemii w celu omówienia wynikłej sytuacji. Uzyskuje informacje, iż jedynym przyjętym przez Petrochemię sposobem dodatku bioetanolu jest eter etylotertbutylowy (ETBE), którego produkcja rozpocznie się w marcu 2000 roku. Ustalono, iż Porozumienie i Petrochemia będą czynić starania w celu uzyskania odpowiedniej zachęty podatkowej dla takiego rozwiązania.
- Rok 2000 pierwszy kwartał stosowanie bioetanolu na najniższym dotychczasowym poziomie. Porozumienie przyjmuje nowych członków : UNI-Malew Sp. Z o.o ze Słupca, Rafinerie Nafty Glimar, „Destylarnie Polskie” Legionowo, „ARHOS” Racibórz. Rezygnują ze współpracy : „ORTUS” , „KONIN” i „KUTNO”. Spotkania Porozumienia odbywają się bardzo rzadko, brak realnego wpływu na sytuację powoduje odejście kilku firm. Porozumienie przyjmuje nazwę – Krajowego Porozumienia Producentów Bioetanolu. Rok 2000 jest ostatnim rokiem istnienia na rynku benzyny ołowiowej etyliny 94 i 98. Nadal prowadzona jest przez producentów bioetanolu polityka wzajemnego wykańczania się niskimi cenami proponowanymi przemysłowi naftowemu.
- Rok 2001 Rozporządzenie Ministra Finansów uwzględnia ETBE w odliczeniach podatkowych i ustala tę ulgę podobnie jak w przypadku benzyn z dodatkiem bioetanolu wprost, na poziomie 91 zł od 1000 litrów benzyny. Dodatek ETBE ma wynosić 2 % objętościowo co ma przełożenie na bioetanol jako ok. 1 % dodatek. Sytuacja mimo tego poprawia się w stosunku do roku 2000. Porozumienie na swoich spotkaniach może ograniczać się tylko do wspólnego narzekania na bieżącą sytuację. Kilka artykułów informacyjno – edukacyjnych w prasie nie stanowi siły propagowania bioetanolu. Pod koniec roku aktywizacja prasowo-konferencyjna związana z nowym układem rządzącym, który w swoich programach wyborczych uwzględniał poprawę sytuacji przemysłu spirytusowego w tym bioetanolu. Pisma i rozmowy z odpowiednimi Ministrami dają szansę na uregulowanie dłuższe niż jednoroczne rozporządzenia Ministra Finansów, pierwsze sygnały możliwości wprowadzenia ustawy. Pierwsze informacje również o projekcie Komisji Europejskiej, która ma przyjąć dyrektywę w zakresie biopaliw: o 2% zawartości biokomponentów do 2005 roku i 5,75% w 2010. (Nastąpiło to dopiero w maju 2003 roku – Dyrektywa 2003/30/EC, jako propozycja a nie obligatoryjne stosowanie)
- Rok 2002 - szerokie prace nad projektem ustawy, jednak Porozumienie ze względu na brak osobowości prawnej nie stanowi oficjalnego ciała opiniotwórczego. Prace polegają na kuluarowych wpływach i pismach do Posłów i Ministrów, jednak bez woli z ich strony do konstruktywnej współpracy z Porozumieniem przy tworzeniu ustawy. Obecność głównie przedstawicieli Akwawitu i Agro-eco-Gasolin oraz ITN-u w konferencjach niknie przy natłoku zainteresowanych biodieslem z oleju rzepakowego. W połowie roku pojawia się realna szansa zaistnienia prawnego ustawy. Producenci zajęci zwiększaniem swoich mocy produkcyjnej biernie oczekują na ustawę. Wciąż nie stanowiąc oficjalnego związku mogącego mieć wpływ na bieg wydarzeń.
Podsumowanie:
- Prezesem Porozumienia Producentów Bioetanolu od początku był Pan dr Stefan Grys sekretarzem dr Ludwik Kossowicz z ITN. Wiceprezesem Pan Jarosław Michałowski prezes Agro-Eco-Gasolin.
- Dokumentację i archiwizację danych prowadził z ramienia ITN dr Antoni Marchut i Sławomir Grining z Akwawitu
- Porozumienie nie uzyskało osobowości prawnej, co okazywało się przeszkodą i mimo kilku decyzji, aby zmienić ten stan nie doprowadzono do finalizacji.
- Raporty kwartalne przygotowywane przez ITN straciły na swojej wadze z powodu rozwinięcia działań własnych w przedsiębiorstwach.ITN zbierał jedynie informacje dotyczące wielkości produkcji i sprzedaży bioetanolu przez członków Porozumienia
- Brak wspólnej polityki cenowej członków Porozumienia spowodował zaniżanie ceny rynkowej bioetanolu i możliwość dyktatu cenowego i ilościowego przez firmy naftowe.
- Były plany stworzenia jednego biura zrzeszającego producentów i mającego wyłączność na negocjacje cenowe i ilościowe z rafineriami, jednak nie doszło to przedsięwzięcie do skutku (ostatnia taka próba była przeprowadzona pod koniec 2002 roku, jednak nie powiodła się)
- Brak zorganizowanej polityki marketingowej i PR-owej, większość posunięć nazwać można chaotycznymi
- Pozytywne działania przy rozszerzeniu ulgi podatkowej na benzyny bezołowiowe zaliczyć należy po stronie sukcesów Porozumienia (!)
- Brak jasnej i pozytywnej współpracy z gorzelnikami spowodował, iż producenci bioetanolu postrzegani byli przez nich jako źródło słabej sytuacji finansowej. Sprawiało to odosobnienie producentów bioetanolu w swoich działaniach.
- Brak współpracy z instytutami naftowymi, (poza ITN), i firmami naftowymi. Narastał rozdział między stronami, które postrzegały się jako potencjalni wrogowie.
- Na ostatnim posiedzeniu w czerwcu 2003 r., Prezes Porozumienia dr Stefan Grys złożył rezygnację, nie wybrano jego następcy
- Pan dr Ludwik Kossowicz z ITN przeszedł na emeryturę i jego wpływ na „politykę” instytutu stał się bardzo ograniczony
- Już w 2003 r. wszystkie firmy produkujące bioetanol w Polsce stały się własnością prywatną, niemożliwe okazało się osiągnięcie wspólnej „równej” polityki cenowej.
- Porozumienie w końcowym okresie zrzeszało 8 przedsiębiorstw : Akwawit - Leszno „Wratislavia” Wrocław, „Polmos” Starogard Gdański, Agro-Eco-Gasoli, Polmos Kutno, „Agro-Glimar”, „Arhos” „Surwin” (stan na czerwiec roku 2003)
- Najbliższe spotkanie na którym miała zostać określona przyszłość Porozumienia (wybór Prezesa, dalsza działalność) zaplanowano na wrzesień 2003 roku.
- No i spotkanie nie odbyło się, nie wybrano nowego zarządu, Krajowe Porozumienie Producentów Bioetanolu przestało formalnie istnieć.

Mam nadzieję, że może teraz po wpisaniu w wyszukiwarkach internetowych hasła – KRAJOWE POROZUMIENIE PRODUCENTÓW BIOETANOLU - pojawi się tych kilka zdań o porozumieniu, które przysłużyło się sprawie, bogatej historii stosowania bioetanolu w Polsce.
Komentarze (1)
Telenowela – kolejny odcinek Smutna wiadomość
1 | 2 |
Ankieta
Państwa zdanie na temat biopaliw
Obojętne - paliwo jak paliwo
Popieram - słuszna sprawa
Przeciw - zawracanie Wisły kijem
Nie mam zdania - za mało wiem o tym
O mnie
Sławomir Grining
Witam Państwa,
Najnowsze komentarze
2015-03-08 11:39
http://bluesol.pl:
Ankieta, czyli medialnie o biopaliwach cz. 2
Wielka sprawa, biopaliwa. tu wszystko zależy od tego ile energii wykorzystujemy przy produkcji[...]
2015-01-14 12:31
http://bluesol.pl:
Holendrzy odlecieli … na biopaliwach.
Bardzo ciekawe, choć na razie nic nie słychać o użyciu biopaliw dla samolotów. KLM to nie male[...]
2014-12-21 15:29
http://bluesol.pl:
Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
Kwestia kluczowa jest to, czy zdołamy wyprzedzić w naszych odkryciach pro-ekologicznych[...]
2014-06-26 14:54
http://hotservice.pl:
Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
niesamowite jest to, że dziś też mamy mecz Niemców, tylko tym razem z USA. A czas weryfikuje[...]
2014-01-06 19:25
najlepszeprezenty.com.pl:
Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
pozdrowienia :)
2013-12-23 12:58
rtvagd.net:
„Zezowate Szczęście” ..... biopaliw
:)
2013-12-22 00:34
sw-elzbieta.com:
Ankieta, czyli medialnie o biopaliwach.
pozdrowienia :)
2013-11-26 16:34
annakalina:
„Zezowate Szczęście” ..... biopaliw
Biopaliwa jak dla mnie są zbyt nowoczesna dla takiego państwa jak Polska.
2013-10-30 15:11
http://ekotaniej.pl:
„Nie chce mi się z Tobą gadać”…
to prawda jeden z lepszych blogów w swojej kategorii
2013-10-18 13:22
group:
„Nie chce mi się z Tobą gadać”…
super blog
Archiwum
Rok 2012
Rok 2008
Rok 2007